SPESIAL KOMPETANSEVold i nære relasjoner

Jeg har bl.a. drevet et krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner (krisesenter for kvinner og menn med medfølgende barn) i ca 11 år, som var på tidspunktet jeg sluttet, ett av de største og mest utviklede sentrene i Norge. 

Jeg har over 1000 volds caser i ryggmargen. Casene er både kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner. 

Jeg har jobbet med både voldsofre og voldsutøvere i terapi.

Jeg har veiledet både ansatte og ledere som i sine jobber arbeider innenfor voldsfeltet. 

Jeg har veiledet ledere som opplever psykisk vold og kontrollerende atferd på sin arbeidsplass.

Det tar lang tid å virkelig lære seg mekanismene som pågår i en voldelig relasjon. For å forstå kompleksiteten trengs det utallige caser og perspektiver for å se den virkelige helheten. Det er et langt sprang fra lest lærdom til å "kjenne det i margen".

Mekanismene i en voldelig nær relasjon oppstår også mellom relasjoner på en arbeidsplass. Mange blir syke på jobb fordi de utsettes for psykisk vold og kontrollerende atferd. Når dette oppstår kan det ramme både ansatte, ledere, arbeidsmiljøet og kulturen på arbeidsplassen. 

Svært mange har opplevd vold i nære relasjoner en eller flere ganger i livet. Det preger hvilke valg man tar og hvem man blir i de forskjellige relasjonene man møter senere i livet. 

Mange har opplevd vold tidlig i livet, noen møter usunne relasjoner senere i livet. Noen utøver vold videre, noen tar imot vold fra en eller flere og noen får utfordringer i enkelte relasjoner og enkeltsituasjoner. 

Volden kan være alt fra omsorgssvikt, alkoholiserte eller rusede foreldre, alt for tidlig ansvar/mye ansvar som barn, ignorering, kontroll, dominerende atferd, upassende seksuell berøring/atferd, trusler, bli forlatt, satt i forlegenhet, isolasjon, mistet kontakt med egen familie og venner, nektet arbeid, forsøk på å bli oppsagt, kontroll og utpressing på penger, trusler om kontakt med politi, barnevern og miste barna, manglende følelse av løsninger, ting blir ødelagt, utrygghet, slag, spark, klaps, lugging, dytting, nedsettende prat, følelsen av å være liten, være feil, ikke bra nok, du gråter mye hjemme, du kan kjenne på at du krymper innvendig i en relasjon, du tør ikke gjøre noe eller bryte relasjonen i frykt for handlinger i hevn, at den andre sprer rykter om deg til andre som ikke er sant/blir vridd på etc. 

Det kan også være at du selv erfarer at du lager konflikter eller at du stadig ender opp i konflikter, gjør alt for å ha oversikt og kontroll på andre, at du bruker andre menneskers handlinger/utsagn for å skape ro andre steder, at du mekler i midten og skaper konflikt mellom de under og de over deg i organisasjonen eller i familien/vennekrets. 

Volden har mange ansikter. 

Det kan være at du kjenner på mye vondter i kroppen etter et liv der du har tolerert, hjulpet, krympet, grått, bagatellisert, ignorert, tatt på deg skyld, hatt mye dårlig samvittighet, hatt mange bekymringer, kjent mye på redsel, føler på skam for det du har opplevd, står i eller for at du ikke har gjort noe med det før.

Du vil aldri kunne fungere optimalt som leder, dersom du lever i en voldelig relasjon.

Mye kan ha skjedd i barndommen, utover i ungdomstiden og inn i voksenlivet. Hendelser som setter spor inni deg, som stopper deg i å kjenne på livsglede, som får deg til å alt for mye ansvar, som får deg til å tvile på egenverdi og hva du kan og hvilke potensialer du har eller du tenker at du ikke er unik i det hele tatt og du får følelsen av at du ikke kan noe eller er noe verdt. Dette påvirker deg som privatperson og dine private relasjoner, det påvirker deg i din rolle som toppleder, mellomleder, forelder eller ektefelle/partner/kjæreste og venn. Dette påvirker deg i hvordan du ser helheten, hvordan du håndterer konflikter eller unngår konflikter, hvordan du ser på muligheter, måten du kommuniserer med dine ansatte, med styret, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, konkurrenter og de som står deg nær privat. 

Volden rammer alle typer mennesker helt uavhengig av stilling, kunnskap, materielle goder, bransje eller sosial krets. Det rammer også de som vet hva vold er. Det rammer også hjelpere og ledere som jobber med vold i nære relasjoner. Det rammer de som ikke vet at de er utsatt for vold. Kjenn etter i kroppen din og se på hvor du stopper deg og hvordan du stopper deg, hva kjenner du inni deg eller kjenner du ikke noe lengre, hvilke unnskyldninger gir du deg selv eller andre. Mange søker veiledning eller terapi fordi de ikke helt vet hvorfor de ikke tar ut sitt fulle potensial, de kjenner at de er ment for noe mer eller større, men ikke hva og hvorfor de ikke beveger seg. Det er ofte en eller flere erfaringer bakover i livet som gjør at du stopper deg på enkelte områder i livet.  

Sammen med meg hjelper jeg deg til å lande i deg selv, til å finne deg selv, til å være tro mot deg selv, tydeliggjøre hvilken retning og mål du har og finne din unike kjerne og potensial.

Her har jeg tatt et bilde, fra jeg var ute og gikk på en regnfull dag. Bildet gav meg mange tanker. 

Hvor går veien videre? 

Hvor kommer jeg tørrskodd frem? 

Hvordan skal jeg komme meg fremover uten at grenene knekker eller at jeg tråkker på de? 

Finnes det andre veier? 

Vil det noensinne bli tørt? 

Hvor blir det av vannet, vil nytt vann samle seg på det samme stedet eller vil det komme nye steder? 

Er dette rett sti? Hva møter meg om jeg fortsetter på denne stien eller hva møter meg om jeg snur og går en annen sti? Hvilken sti skal jeg velge? 

Hvor vil jeg? Hva trenger jeg nå?