SPISSKOMPETANSE


Vold i nære relasjoner

Svært mange har opplevd vold i nære relasjoner en eller flere ganger i livet. Det preger hvilke valg man tar og hvem man blir i de forskjellige relasjonene man møter senere i livet. 

Mange har opplevd vold tidlig i livet, noen møter usunne relasjoner senere i livet. Noen utøver vold videre, noen tar imot vold fra en eller flere og noen får utfordringer i enkelte relasjoner og enkeltsituasjoner. 

Volden kan være alt fra omsorgssvikt, alkoholiserte eller rusede foreldre, alt for tidlig ansvar/mye ansvar som barn, ignorering, kontroll, dominerende atferd, upassende seksuell berøring, trusler, bli forlatt, satt i forlegenhet, isolasjon, mistet kontakt med egen familie og venner, nektet arbeid, forsøk på å bli oppsagt, kontroll og utpressing på penger, trusler om kontakt med politi, barnevern og miste barna, manglende følelse av løsninger, ting blir ødelagt, utrygghet, slag, spark, klaps, lugging, dytting, nedsettende prat, følelsen av å være liten, være feil, ikke bra nok, du gråter mye hjemme, du kan kjenne på at du krymper innvendig i en relasjon, du tør ikke gjøre noe eller bryte relasjonen i frykt for hevnhandlinger, at den andre sprer rykter om deg til andre som ikke er sant/blir vridd på etc. 

Det kan også være at du selv erfarer at du lager konflikter, gjør alt for å ha oversikt og kontroll på andre, at du bruker andre menneskers handlinger/utsagn for å skape ro andre steder, at du mekler i midten og skaper konflikt mellom de under og de over deg i organisasjonen eller i familien/vennekrets.

Det kan være at du kjenner på mye vondter i kroppen etter et liv der du har tolerert, hjulpet, krympet, grått, bagatellisert, ignorert, tatt på deg skyld, hatt mye dårlig samvittighet, hatt mange bekymringer, kjent mye på redsel, føler på skam for det du har opplevd, står i eller for at du ikke har gjort noe med det før.

Mye kan ha skjedd i barndommen, utover i ungdomstiden og inn i voksenlivet. Hendelser som setter spor inni deg, som stopper deg i å kjenne på livsglede, som får deg til å alt for mye ansvar, som får deg til å tvile på egenverdi og hva du kan og hvilke potensialer du har. Dette påvirker deg som privatperson og dine private relasjoner, det påvirker deg i din rolle som toppleder, mellomleder, forelder eller ektefelle/partner/kjæreste og venn. Dette påvirker deg i hvordan du ser helheten, hvordan du håndterer konflikter eller unngår konflikter, hvordan du ser på muligheter, måten du kommuniserer med dine ansatte, med styret, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, konkurrenter og de som står deg nær privat. 

Volden rammer alle typer mennesker helt uavhengig av stilling, materielle goder, bransje eller sosial krets. Det rammer også de som vet hva vold er. Det rammer de som ikke vet at de er utsatt for vold. Kjenn etter i kroppen din og se på hvor du stopper deg og hvordan du stopper deg, hva kjenner du inni deg eller kjenner du ikke noe lengre, hvilke unnskyldninger gir du deg selv eller andre. Mange søker veiledning fordi de ikke helt vet hvorfor de ikke tar ut sitt fulle potensial, de kjenner at de er ment for noe mer eller større, men ikke hva og hvorfor de ikke beveger seg. Det er ofte en eller flere blokkeringer bakover i livet som gjør at du stopper deg på enkelte områder i livet.  

Sammen med meg hjelper jeg deg til å lande i deg selv, til å finne deg selv, til å være tro mot deg selv, tydeliggjøre hvilken retning og mål du har og finne ditt fulle potensial.

Her har jeg satt inn et bilde av meg selv, der jeg er ute og går på en regnfull dag. Bildet gir meg mange tanker. Hvor går veien videre? Hvor kommer jeg tørrskodd frem? Hvordan skal jeg komme meg fremover uten at grenene knekker eller at jeg tråkker på de? Finnes det andre veier? Vil det noensinne bli tørt? Hvor blir det av vannet, vil nytt vann samle seg på det samme stedet eller vil det komme nye steder? Er dette rett sti? Hva møter meg om jeg fortsetter på denne stien eller hva møter meg om jeg snur og går en annen sti? Hvilken sti skal jeg velge? Hvor vil jeg? Hva trenger jeg nå?