Foredrag


Lederrollen - hva innebærer den?

Lederrollen - hva innebærer den?

I foredraget snakker jeg om hva det innebærer å være leder.

Det å være nær, bygge gode relasjoner, skape tillit, by på seg selv, forskjellen mellom personlig og privat, det å være rollemodell og inspirasjonskilde som de ansatte ser opp til og følger.

Det å skape gode relasjoner og tillit gir høyere motivasjon, trivsel, produktivitet og lavere sykefravær. Det kan være enkelt i teorien, men i praksis er det mange ledere som ikke får det til.

I foredraget vil jeg dele relevant teori og knytte det opp mot praktiske eksempler i egne erfaringer og konkrete råd.

Eksempler på overskrifter i foredraget:

👉 Psykologisk trygghet og tillit.

👉 Konsekvenser og ærlige tilbakemeldinger.

👉 Hva betyr det å gi ansvar og ta ansvar?

👉 Forventninger til seg selv og til/fra ansatte.

👉 Lederrollen og privatlivet. 2 adskilte arenaer eller to sider av samme sak?

👉 Forskjellen på å være privat kontra personlig i lederrollen. Hvordan tørre å være seg selv i lederrollen på en måte som passer inn i konteksten og som øker resultatene for bedriften?

👉 Litt om  hvordan hjernen fungerer ifht impulser, triggere og valg.

👉 3 fenomener som alltid vil oppstå i en bedrift med mennesker, som fører til vekst om leder ser de og kan håndtere de, eller som kan føre til flere utfordringer og fall dersom de ikke blir sett, forstått og håndtert på en god måte.

Foredraget tilpasses den enkelte bedrifts behov.

Foredrag: Sårbarhet og styrke i lederrollen.

Linkhttps://youtu.be/IJJzDwrMwu8

Hva er sårbarhet og styrke? Og hvorfor henger de sammen?
❤ = 💪

Alle mennesker har en fundamental sårbarhet inni seg, men hva er styrken i sårbarhet?


Det handler ikke bare om å være modig og fortelle om noe som er vondt/vanskelig for deg, det handler om mye mer.


Hvordan kan du forvalte din sårbarhet, slik at det også blir en styrke?


Hvordan kan du som leder gjennom din sårbarhet, gi dine ansatte styrke og sette de fri?Om du er nysgjerrig på foredragene, ta kontakt med meg eller Talerlisten:


Link: https://talerlisten.no/profil/miriam-rasch/