Foredrag


Bli bedre sammen

I foredraget deler jeg hva som skal til for å skape gode resultater - sammen. Det er ingen som utvikler alene. 

Mitt mål er å bidra med flere perspektiver og løsninger, inspirasjon og kreativitet. Og ikke minst motivasjon og mot til utfoldelse, utvikling, samhandling og innovasjon. 

Jeg deler relevant teori, erfaring, historier og øvelser som gir økt forståelse og energi underveis i foredraget. 

Foredraget tilpasses den enkelte kundes behov og mål. 

Det kan også legges opp til en workshop med relevant innhold rett etter foredraget.

Anonyme tilbakemeldinger etter foredraget "Bli bedre sammen".

⭐ 5 av 5! Super bra! 💖 

⭐ 5 av 5! Rolig og tydelig foredragsholder, god fokus på myke og medmenneskelige verdier. Delte av egen erfaring. Flott utstråling. Lærerik og innsiktsfull gjennomgang.

⭐ 5 av 5! En god blanding. Både litt historier, ting man kan kjenne seg igjen i, gode øvelser og egen-refleksjon. Dette var kjempe bra, passer perfekt for alle typer bedrifter!


Fremtidens ledelse

I foredraget deler jeg hva som skal til for å lykkes som leder i fremtiden.. 

Litt om bl.a. evolusjon og innovasjon, sårbarhet, mål, stress, autoritet, mønstre og negative triggere.

Jeg gir noen øvelser som ledere kan benytte seg av for å få styrke, fokus, redusere stress og negative triggere. 

Foredraget krydres med personlige historier som forsterker læringsekstraktene i foredraget.

Litt undervisning av teori, pakket inn i en humoristisk ramme, må også til. 

Dersom bedriften har konkrete case som føles utfordrende, vil jeg ta de inn i foredraget for å gi flere perspektiver, refleksjoner og kanskje noen løsninger.Lederrollen - hva innebærer den?

Lederrollen - hva innebærer den?

I foredraget snakker jeg om hva det innebærer å være leder.

Det å være nær, bygge gode relasjoner, skape tillit, by på seg selv, forskjellen mellom personlig og privat, det å være rollemodell og inspirasjonskilde som de ansatte ser opp til og følger.

Det å skape gode relasjoner og tillit gir høyere motivasjon, trivsel, produktivitet og lavere sykefravær. Det kan være enkelt i teorien, men i praksis er det mange ledere som ikke får det til.

I foredraget vil jeg dele relevant teori og knytte det opp mot praktiske eksempler i egne erfaringer og konkrete råd.

Eksempler på overskrifter i foredraget:

👉 Psykologisk trygghet og tillit.

👉 Konsekvenser og ærlige tilbakemeldinger.

👉 Hva betyr det å gi ansvar og ta ansvar?

👉 Forventninger til seg selv og til/fra ansatte.

👉 Lederrollen og privatlivet. 2 adskilte arenaer eller to sider av samme sak?

👉 Forskjellen på å være privat kontra personlig i lederrollen. Hvordan tørre å være seg selv i lederrollen på en måte som passer inn i konteksten og som øker resultatene for bedriften?

👉 Litt om  hvordan hjernen fungerer ifht impulser, triggere og valg.

👉 3 fenomener som alltid vil oppstå i en bedrift med mennesker, som fører til vekst om leder ser de og kan håndtere de, eller som kan føre til flere utfordringer og fall dersom de ikke blir sett, forstått og håndtert på en god måte.

Foredraget tilpasses den enkelte bedrifts behov.

Foredrag: Sårbarhet og styrke i lederrollen.

Linkhttps://youtu.be/IJJzDwrMwu8

Hva er sårbarhet og styrke? Og hvorfor henger de sammen?
❤ = 💪

Alle mennesker har en fundamental sårbarhet inni seg, men hva er styrken i sårbarhet?


Det handler ikke bare om å være modig og fortelle om noe som er vondt/vanskelig for deg, det handler om mye mer.


Hvordan kan du forvalte din sårbarhet, slik at det også blir en styrke?


Hvordan kan du som leder gjennom din sårbarhet, gi dine ansatte styrke og sette de fri?Om du er nysgjerrig på foredragene, ta kontakt med meg eller Talerlisten:


Link: https://talerlisten.no/profil/miriam-rasch/