Tjenester


Individuelle samtaler

Individuelle samtaler â 1 - 2 timers varighet.

Online eller fysisk.

__________________________________________

Veiledning av ledergruppe eller ansattgruppe

Gruppeveiledning med varighet på 3 timer hver gang.

Briefing 0,5 time i forkant og 0,5 time i etterkant med leder for gruppen.

Leder kan være observatør under veiledningen for å ta del i læring og samspill i gruppen. 

Fysisk.

__________________________________________

Mentorprogram

Mentorprogrammet varer i 8 måneder og er delt opp i 4 faser.

_____________________

Fase 1: Karleggingsfasen.

Fase 2: Potensialer, mål og resultater.

Fase 3: Konkrete utfordringer.

Fase 4: Accountability.

_____________________

Fase 1-3: 

6  måneders varighet med 1 samtale â 2 timer hver uke.

Fase 4: 

2 måneders varighet med 1 samtale â 2 timer hver 14 dag.

Online eller fysisk.

__________________________________________

Visuelt målarbeid

Visuelt målarbeid individuelt eller som workshop i gruppe. 

_____________________

6 steg:

Steg 1: Meditasjon.

Steg 2: Visuell oversikt og aksept av her og nå.

Steg 3: Verdi system.

Steg 4: Meditasjon.

Steg 5: Visuell oversikt av mål.

Steg 6: Accountability.

_____________________

Individuelt: Online og fysisk.

Gruppe: Fysisk. 

__________________________________________


Ledelse og Livet - mail til inspirasjon og egenutvikling. 

Klikk på linken: https://miriamrasch.simplero.com/page/159856