Tjenester

Individuelle samtaler


Individuelle samtaler â 1 - 2 timers varighet.

Online eller fysisk.

Veiledning av ledergruppe eller ansattgruppe

Gruppeveiledning med varighet på 3 timer hver gang.

Briefing 0,5 time i forkant og 0,5 time i etterkant med leder for gruppen.

Leder kan være observatør under veiledningen for å ta del i læring og samspill i gruppen.

Fysisk.

Mentorprogram


Mentorprogrammet varer i 8 måneder og er delt opp i 4 faser.

_____________

Fase 1: Karleggingsfasen.

Fase 2: Potensialer, mål og resultater.

Fase 3: Konkrete utfordringer.

Fase 4: Accountability.

_____________

Fase 1-3:

6 måneders varighet med 1 samtale â 2 timer hver uke.

Fase 4:

2 måneders varighet med 1 samtale â 2 timer hver 14 dag.

Online eller fysisk.

Foredrag


Foredrag:

- Bli bedre sammen.

- Fremtidens ledelse.

- Lederrollen - hva innebærer den?

- Sårbarhet og styrke i lederrollen.

Varighet: Etter ønske fra kunden, da alle foredrag skreddersys den enkelte virksomhet eller gruppe.

Visuelt målarbeid

Visuelt målarbeid individuelt eller som workshop i gruppe.

steg:

Steg 1: Meditasjon.

Steg 2: Visuell oversikt og aksept av her og nå.

Steg 3: Verdi system.

Steg 4: Meditasjon.

Steg 5: Visuell oversikt av mål.

Steg 6: Accountability.

_____________

Individuelt: Online og fysisk.

Gruppe: Fysisk.