Helhetlig ledertrening

Leder trenger flest mulige perspektiver, både i seg selv og i andre. Jo flere perspektiver en ser, jo større helhet får man tilgang til. Jo større helhet, jo lettere blir det å jobbe med detaljene.

En leder trenger kontinuerlig personlig utvikling, for å romme mer og lede med en større helhet. Vi blir til sammen og det avgjør hvordan du gjør det, som viser hvor mye du har jobbet med din egen personlige utvikling. 

Vi er ansvarlige for oss selv, våre resultater, våre liv, våre reaksjoner og det vi tilfører andre. Hvordan kan du som leder være 100% ansvarlig for deg selv og i enhver relasjon? 

Fremtidige ledere er autentiske med integritet, de utvikler seg ut fra sin unikhet og øker eget potensial livet ut.

Verden trenger genuine og trygge ledere. Fremtidens ledere er sannferdige og åpne for å jobbe med de dype mellommenneskelige sidene i seg selv og i andre. 

Resultatene av å jobbe helhetlig i mennesket og i de mellommenneskelige prosessene er at leder bl.a. eier og rommer mer sin lederrolle, ser flere muligheter og løsninger, blir mindre trigget, blir lykkeligere, får mer indre ro, skaper bevegelse, får et større register i personaloppfølging med mindre turnover og sykefravær, bedre arbeidsmiljø, fornøyde ansatte, god kulturoppbygging og virksomheten får bedre resultater.