Hvor 


Jeg reiser rundt til bedrifter i hele landet og tar samtaler med ledere enkeltvis eller ledergrupper og ansatte enkeltvis eller ansattgrupper. Jeg kombinerer fysiske samtaler og onlinesamtaler over Zoom. 

Zoom er et sikkert system for å ta samtaler, der den enkelte får en unik link med et unikt passord.

Online er tidsbesparende, ressurssparende og ikke minst miljøvennlig.

Fysiske samtaler tas ute hos bedriften, i naturen, på Bygdøy i Oslo kommune eller på Hønefoss i Ringerike kommune.