Kundeanbefalinger  


Tilbakemelding etter lederstøtte til førstegangsleder: 

Jeg vil varmt anbefale bistand fra Miriam som har mye på lager når det kommer til ledelsesutvikling.

I mitt møte med ledelse, møtte jeg også Miriam for første gang, og hun hjalp meg med å tråkke opp min egen sti som leder. Gjennom bl.a. erfaringsdeling, målkart, visualisering og meditasjon, ble veien videre tydeligere og jeg stortrives med å lede høykompetente medarbeidere. Jeg håper våre stier krysser igjen! 

Leder for arkitekter og interiørarkitekter.


En refleksjon rundet samarbeidet med Miriam.

Jeg tok kontakt med Miriam Rasch i februar-22 med dette utgangspunktet som daglig leder for en bedrift med 9 ansatte:

«Vi er i en form for omstilling mht. mennesker, fag, oppgaver, systemer, kunders behov og mye mer.

Kjenner at jeg gjerne skulle hatt noen flere verktøy i min utøvende rolle både som leder og person.»

Med utgangspunkt i min person, livs- og arbeidssituasjon tok vi tak i både historier, eksempler, ideer og tanker for å finne utviklingsområder.

Gjennom arbeid med mine ansatte hvor personlig utvikling, relasjonsbygging som salgsaktivitet tok vi mange gode skritt. Gode tips til bruk i medarbeidersamtaler.

Min opplevelse er at Miriam bidro til at jeg ble en bedre, klokere og tydeligere leder med utgangspunkt i meg som person med min personlighet.

Mange fine verktøy som gjorde god nytte både i jobb og privat som for eksempel tolleransevinduet, regulere og balansere samt egenkjærlighet.

Visdomsord som «Alt du ser er ikke alt», «Alt henger sammen» og «Man trenger ikke å være dårlig for å bli bedre» ga en fin pekepinn for veien videre.

Jeg har notater fra samtalene som jeg benytter ukentlig og kommer til å benytte i lang tid.

Jeg har blitt en bedre Morten og kan anbefale Miriam på det aller klokeste.

:)

Morten (fra Asker og Ringerike)


Tilbakemeldinger etter foredrag: Bli bedre sammen.

Miriam holder foredrag av høy kvalitet. Vi ble "servert" noen gode historier, øvelser og temaer som vekket noen følelser i oss alle. Vi satt igjen med mer bevissthet om hvordan vi er, hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Dette foredraget vil jeg si at alle ville hatt bruk for i sin hverdag - både privat og på jobb!

Celine Johansson. HRP AS.

Vi fikk hjelp av Miriam i forbindelse med en strategisamling for vår administrative enhet. Hun skreddersydde et opplegg basert på utfordringer som vi hadde sendt inn i forkant. Gjennom historiefortelling, oppgaver og meditasjon fikk vi et annet perspektiv på vår rolle i organisasjonen, enn slik vi vanligvis ser på oss selv. De ansatte gav gode tilbakemeldinger på opplegget. Spesielt var de fornøyde med at oppgavene var tilpasset de utfordringene som vi står overfor i det daglige. Anbefales!

Øyvind Thorud Hauge. CFO HRP AS.Tilbakemelding etter foredrag: Fremtidens ledelse.

Miriam er trygg, engasjert, modig og kunnskapsrik. Vi engasjerte henne for å snakke om fremtidens lederskap for mange ledere i samfunns og næringsliv i Hallingdal i juni 2023. Vi fikk noe å reflektere over, spesielt siden Miriam er så åpen med egne erfaringer og god på formidling. Anbefales til andre!

Bjarte Reve. Hallingdal næringshage AS.


Tilbakemelding etter visuelt målarbeid.

"Har vært så heldig å ha en time med Miriam og fått erfare hennes glimrende måte å arbeide med verktøyet Målkart. 

Miriam er en klok, faglig dyktig og ikke minst intuitiv veileder. 

Kan anbefale henne på det varmeste, hun tenker uten for boksen og får frem nye perspektiv og innsikter. 

Tusen takk for den nye innsikten du ga meg 🙏🏻😄

Jobbkonsulent. 


Tilbakemelding etter lederstøtte.

"Takk Miriam for gode samtaler om ledelse, samarbeid og personlig utvikling! 

Jeg hadde stor glede av det og har fått nye perspektiver på mangt og meget. 

I tillegg fikk jeg skøyteskia ut av boden etter en pause på sikkert 10 år ; ) Anbefales! Avdelingsleder arkitekter.

Avdelingsleder for arkitekter


Tilbakemelding etter lederstøtte individuelt og gruppe.

Miriam bistår med nye perspektiver rundt ledelse og kommunikasjon som får de hun taler for til å reflektere over egne handlemønstre. 

Hun har engasjert meg og mine medarbeidere til å nå nye nivåer. 

I tillegg til kurs og foredrag har hun vært coach og sparringspartner for meg og mine ledere hvor hun har bidratt til å bedre sveise vårt team i reisen mot våre fremtidsmål. 

Regiondirektør prosjektering


Tilbakemelding etter lederstøtte.

"Vi har benyttet Miriam Rasch på leder nivå til å få fremt den beste siden av hver person, få fram og utvikle leder kunnskapen i et krevende og nytt arbeidsmiljø for meg.

Da jeg møtte Miriam før første gang, hadde jeg erfaring fra Idrett karrieren på topp nivå med mye mentale forberedelser, visualisering av trening, konkurranser og jobbet med idrettspsykolog ...

Jeg møtte Miriam med åpent syn, nysgjerrig og spent som vanlig. Første oppgave vil jeg huske som en referanse. Hun traff meg som ingen andre har klart. Det var viktig å vite hvem jeg er akkurat her og nå!

Timene jeg har hatt med henne var veldig effektive og lærerike. Gjennom samtalene ledet hun meg til jeg fant svaret, og ble klar over mine egne evner og å balansere mellom arbeidsliv og privatliv. 

Miriam ga meg mer selvtillit i en ny jobb uten ski og gevær😊

Anbefaler for det sterkeste. 

Nasjonal markedsleder.  


Tilbakemelding etter lederstøtte og bistand med utvikling av en ny region.

"Miriam Rasch har vært en viktig sparings-partner under etableringsprosessen for selskapets sin region Møre og Romsdal. 

Miriam har bidratt, gjennom samtaler, slik at jeg bedre har kunne se mer overordnet på prosessene. 

Miriam satte seg rask inn i status for etableringen og gav meg gode innspill rundt prioritering av ulike oppgaver og prosesser. 

Hun bidro også i dialog hvordan jeg skulle ta tak i noen mer krevende prosesser rundt personal, for å sikre fremdrift og resultat. 

Miriam fokuserte også på å gjøre meg mer bevisst på å sette grenser mellom arbeidsliv og privatliv. 

I etableringsfasen har samtalene med Miriam vært nytt for å sikre at jeg som leder får tatt tak i de riktige sakene og prioritere riktig." 

Regionsleder.


Tilbakemeldinger etter kurs i forebygging og dokumentasjon av personalsaker.

"Kurset er enkelt å gjennomføre og det tar ikke mye tid. Samtidig gir det virkningsfulle og konkrete verktøy som er enkle å implementere i en travel hverdag. Bonus pakka om personlig utvikling er verdt å ta med seg, og bør sees på flere ganger. Da det er mange lag i den. Her kan man velge hva som passer for seg og jobbe videre for å utvikle seg som menneske, men også for å stå bedre rustet i jobben som leder med personalansvar. Jeg kan anbefale kurset som en god investering i godt lederskap og eget liv! Hilsen anonym Rektor."


"Jeg synes kurset er fint bygget opp, med mange gode tips og egne refleksjoner, som igjen gjør at jeg gjør meg refleksjoner underveis. Jeg synes det er forfriskende at det er laget noen filmsnutter ute i naturen.😊 Hilsen anonym. Direktør." 


"Det at kurset kunne gjennomføres med flere stopp og pauser er en stor fordel i en hektisk hverdag. At man i tillegg kan repetere hele eller deler av sekvensene på nytt gjør at man ikke mister tråden. Kurset har gitt meg viktige verktøy for å kunne gjennomføre min lederjobb bedre. Jeg kan anbefale kurset på det sterkeste. Hilsen anonym. Avdelingsleder." Tilbakemelding etter lederstøtte og teamutvikling.


"Miriam Rasch ble engasjert for å gi lederstøtte og coaching til ledelsen, hele teamet og den enkelte av teamet, fra leder i toppledergruppen til avdelingsleder og alle ansatte.

Oppdraget bestod av å se på ledelse og medarbeiderskap, kultur, trivsel, tillit, kommunikasjon, ansvar og samarbeid, herunder kartlegge utfordringer, samt bidra til å løse konflikter og utfordringer, samt se på mål og visjoner for å forme fremtiden.

Hver enkelt fikk veiledning og coaching rundt sin egen rolle individuelt internt og eksternt og inn i teamet som gruppe.

Det ble sett på kommunikasjon mellom ledelse og ansatte, det ble jobbet med forståelse, gode strategier og ansvar, holdninger, lojalitet, kommunikasjon og konflikthåndtering oppstått i teamet.

Det ble jobbet med kommunikasjon mot oppdragsgiver og forståelse og kunnskap for å håndtere utfordringer i prosjekter for å nå satte frister og levering.

Vi opplevde det som bevisstgjørende å se hvordan den enkelte påvirker andre og hvordan man selv kan velge hvordan man responderer for å oppnå gode resultater.

Vi ble bedre kjent med oss selv, våre styrker og potensiale.

Det å ha tid til å evaluere seg selv og effekten av våre handlinger har vært svært nyttig.

Vi har etablert en samlet forståelse av våre felles utfordringer, fått kunnskap om egen og andres atferd, og vesentlig bedret dialogen og fremtidige strategier.

Det var i utgangspunktet en krevende prosess, men vi ser helt klart nytten av å være i en ordentlig prosess såpass lenge. Det var absolutt verdt de 6 månedene vi kjørte prosessen.

Miriam kommuniserte med ledelsen på en god måte, slik at flere perspektiver og nødvendige tilrettelegginger og tiltak ble tilpasset den enkelte og teamet.

Samlet sett har prosessen vært veldig lærerik og nyttig, og vi kan anbefale Miriam på det sterkeste."

Regiondirektør og avdelingsleder.


Tilbakemelding etter lederstøtte og organisasjonsutvikling.

"Vi engasjerte Miriam da vi skulle gjøre organisatoriske endringer og oppbygging av ledere og nytt lederteam ved kontoret. 

Hun engasjerer seg i bedriften og har et ekstraordinært engasjement i de menneskene hun skal jobbe med. Miriam er et ekte menneske og går inn i arbeidet med hjertet, samtidig som hun er strukturert og profesjonell. Hun evner å tilpasse seg mennesker, hun bryr seg, er ærlig og er interessert i den enkelte. Hun er god på å se folk og forstå det bakenforliggende som skaper utviklingspotensialene hos den enkelte. Hun er tydelig og direkte, skaper tillit og utfordrer på en god og trygg måte. 

Hun er resultatorientert og har fokus på fremdrift og gode prosesser. Hun inspirerer og motiverer, samt at hun er god på å plassere ansvar og skape rolleklarhet. 

Den enkelte leder og ledergruppe forstår seg selv bedre etter å ha jobbet med Miriam. Hun har en helhetlig måte å jobbe på, som gjør at leder får utviklet seg selv som menneske og som leder. 

Vi ser at våre ledere blir tryggere på seg selv etter å ha jobbet med Miriam. De blir også tryggere på sitt lederskap og tryggere på å lede sine medarbeidere på en åpen, ansvarlig og tillitsfull måte. 

Miriam kommuniserer med toppledelsen på en strukturert, formell og oversiktlig måte slik at nødvendige tiltak tilpasses den enkelte leder og ledergruppe. "

Med hilsen (anonymisert)

Regiondirektør.


Tilbakemelding lederstøtte i et krevende arbeidsmiljø.

"Da jeg møtte deg første gangen hadde jeg mer enn nok av utfordringer å følge opp som leder i et krevende arbeidsmiljø. Jeg hadde behov for veiledning, men var i utgangspunktet skeptisk til å skvise inn enda mer i arbeidstiden min. Men tiden avsatt til veiledning viste seg å være en svært god investering for meg og min integritet. 

Du gjorde meg bevisst på mekanismer som ofte oppstår, som jeg gjenkjente fra mitt eget arbeidsmiljø. Gjennom samtaler, øvelser og utfordringer ledet du meg fremover i utvikling, mens du støttet og oppfordret til vekst. 

Jeg lærte å lytte til meg selv, og ble bedre kjent med mine egenskaper, ønsker og behov. Jeg lærte å stå tryggere i meg selv, og tro på egne evner.

Jeg kjenner at jeg er blitt bedre rustet til å skape resultater som leder. Samtidig er jeg blitt mer bevisst på å sette grenser mellom arbeidsliv og privatliv, på en måte som føles riktig for meg. Du ga meg lederstøtten jeg hadde behov for gjennom flere faser i lederrollen.

Du viste vei mot å være tro mot meg selv, - og det er jeg deg evig takknemlig for!" 

Leder for sykehjem.


Tilbakemelding etter utvikling av personalgruppe.

"Miriam Rasch har vært innleid som Gestaltterapeut for en personalgruppe ved (anonymisert), (anonymisert) kommune, hver fjerde uke. 

Arbeidsgivers virksomhet er å gi helse og omsorgstjenester i egne hjem til voksne mennesker med: fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjonsnedsettelser. 

Veiledningens formål: Gjennom hjelp og støtte fra en erfaren og profesjonell terapeut øke personalgruppens faglige og personlige kunnskaper gjennom refleksjon og læring av hverandre. Gjennom veiledning tilføre gruppen ulike verktøy til bruk i miljøarbeidet, gi dem en felles plattform. Forebygge utbrenthet blant personalet ved at de har en arena hvor de kan ta opp ulike etiske problemstillinger de møte i hverdagen, og i fellesskap komme frem til løsninger. 

Vurdering av veiledningen som ble gitt: Som avdelingsleder deltok undertegnede som observatør i veiledningstimene. Miriam Rasch etablerte raskt god kontakt med gruppen, etablerte trygghet. Veileder ga rom for at både gruppens og hver enkelt personals behov fikk fokus under veiledningstimene. 

Personalet har gitt tilbakemelding om ulike aha-opplevelser de har fått i etterkant av veiledningstimene, som har ført til personlig utvikling i den jobben de gjør og privat. Dette på grunn av at veileder har undret seg, stilt de riktige spørsmålene slik at man så en sak fra flere sider. 

Miriam ga korte sekvenser med undervisning underveis, samt ga gruppen øvelser de skulle gjennomføre til neste time. 

Veiledningen ble gitt på en svært tilfredsstillende måte. Både gruppen og undertegnede vil gi Miriam Rasch våre aller beste anbefalinger."

Leder for helse- og omsorg. Tilrettelagte tjenester.


Tilbakemelding etter lederstøtte.

"Jeg har benyttet med av Miriam Rasch som veileder i flere perioder og kan trygt anbefale henne videre. 

For meg som leder innen helse, har det vært svært nyttig å benytte en ekstern aktør, som evnet å se helheten og nyansene utenfra. 

Miriam var spesielt god på å lære meg å se helheten med et macro blikk. Som leder kan man lett « gå seg vill i detaljer» og derfor var det svært viktig for meg å lære meg nye teknikker på å løfte blikket og se bildet fra et fugl perspektiv. 

For meg fungerte hun også som en katalysator på andre prosesser, blant annet på grensesetting som leder. 

Miriam har mye kunnskap på å veilede og aktivere prosesser. Dette har kommet tydelig frem i timene jeg har hatt med henne. I tillegg har hun en utrolig fin tilnærmingsmåte." 

Leder for hjemmetjenesten.


Tilbakemelding etter foredrag for losje.

Vi inviterte Miriam til å gi oss noen gode redskaper vi kan bruke i hverdagen for å få en mer positiv tankegang? 

Vi fikk råd om hvordan sette seg mål, kortsiktige og langsiktige. Hvor viktig det er med repeteringer og finne fokus. Følge opp tanketråder i hverdagen og gi seg selv gode input. Ved enkle øvelser kan du oppnå nye mål, etterhvert. 

Miriam fant veien inn til godfølelsen hos meg og undertegnede har brukt mange av rådene i etterkant.

Selv et lite møte med Miriam setter spor hvis du er åpen og mottagelig.

Losje Hringar 


Tilbakemelding etter foredrag til personalgruppe om profesjonalitet og kommunikasjon.

Miriam Rasch er modig, engasjerende, reflektert og trygg i rollen som formidler. 

Hun har en svært god evne til å balansere mellom teori og praksis som bidrar til trygghet i gruppa.

Forannevnte inviterer til nødvendig egenrefleksjon, dialog og diskusjon. 

Miriam gav oss som personalgruppe inspirasjon og gode verktøy til å jobbe videre med viktige temaer innenfor hva som kjennetegner en profesjonell rolle og relasjonelt mot i kommunikasjonen med kollegaer og brukere/ deltakere. 

Jeg kan trygt anbefale Miriam som foredragsholder/kursholder. 

Regionleder - kompetansehus for arbeidsrettede tiltak, kurs og arbeidsmarkedstjenester.