Min grunder historie - intervju CBN Business Network Norway

22.01.2022

Geir Bodin - i CBN Business Network Norway inviterte til et intervju om min oppstarthistorie som grunder. 

Her deler jeg min historie om hvorfor jeg valgte å starte for meg selv etter 20 år som leder. Jeg deler fra hjertet hva jeg savnet når jeg var leder, samt hva jeg vil utvikle og bidra med til andre mennesker. 

Mot slutten av intervjuet forteller jeg om metoden jeg har utviklet, for å drive med metodisk målarbeid over mange år. En metode som gir god energi inn i målarbeidet og som setter fart på veien mot målene på en enkel måte.

For å lytte og se på intervjuet, klikk på en av følgende linker: 

https://www.youtube.com/watch?v=LUBGRXg9rCg

https://youtu.be/-qrXFnBg944