FREMTIDENS LEDELSE.

Gjennom min modell tilbyr jeg lederutvikling og lederstøtte gjennom sparring, mentoring, veiledning, coaching og gestaltterapi. 

Lederstøtten vil øke dine forutsetninger for godt lederskap og det vil utvikle bedriftens struktur, forretningsutvikling, kultur, verdigrunnlag og ikke minst utvikle de ansatte. 

Jeg jobber med private og med bedrifter i forskjellige størrelser og i ulike bransjer, både online og fysisk. 

Egen praksis siden 2005. 

🤍 

For å utvikle de beste teamene må du være trygg i deg selv. Jeg lærer deg å lede med motivasjon og entusiasme, kvitte deg med uønskede følelser og finne fokus og ro på din og dine ansattes vei mot suksess.

🤍

Redd for å ikke være bra nok? Det er noe de fleste av oss faktisk kjenner på. Du er mye mer enn du tror. Ta kontakt med meg, jeg kan hjelpe deg med å finne styrken og roen i deg selv.

🤍

Noen av mine spesialområder som jeg kan bistå med:

❤️ Psykologisk trygghet og ytringsklima på arbeidsplassen.

❤️ Personlig utvikling og vekst. 

❤️ Helhetlig lederutvikling, medarbeiderutvikling, teamutvikling og kulturbygging.

❤️ Prosessorientert organisasjonsutvikling. 

❤️ Rolleklarhet og handlingsrom.  
❤️ Håndtering av følelser og oppnå fokus og ro .
❤️ Selvinnsikt, økt bevissthet på egen påvirkning og hvordan lære av det man trigges negativt av.
❤️ Ansvarliggjøring og oppfølging av ansatte.

❤️ Visuelt målarbeid.

❤️ Konflikter og utrygghet på arbeidsplassen.

❤️ Voldsmekanismer i arbeidslivet/arbeidsmiljø/kultur. 

❤️ Stress, slitenhet og utbrenthet.

❤️ Personalsaker og oppsigelser.

❤️ Identitet og troen på seg selv privat og i arbeidsliv.

❤️ Søken etter mer innhold og mening i livet.

❤️ Problemer på hjemmefronten.


Jeg har bl.a. utdannelse i gestaltterapi/gestaltpsykologi og utdannelse innen økonomi og ledelse + 20 års erfaring som leder.

Verktøyene jeg bruker er både forskningsbasert og erfaringsbasert.

Jeg gjør livet til de jeg jobber med tryggere og mer meningsfylt. Jeg bidrar til at flere finner sin kraft, blir mer balansert og tør å utfolde og være mer av den man er, alene og i relasjon. 

Livet er aldri feil, men det blir slik du gjør det.


Kontakt meg:

☎ 930 62 012
💬 post@miriamrasch.no
Ledelsesutvikling, organisasjonsutvikling og medarbeiderutvikling:

Generelt:

For at ledelsesutvikling, organisasjonsutvikling og medarbeiderutvikling skal virke, må den foregå nærmest mulig hverdagen og mest mulig konkret i den enkeltes/gruppens kontekst og liv. 

Når jeg jobber med å utvikle ledere, ledergrupper og ansattgrupper eller enkelte ansatte, så jobber jeg praktisk orientert i og med den enkeltes kontekst og livsutfoldelse. 

Vi jobber med endring, forbedring, accountability, mål, perspektiver, verdier,  selvinnsikt, psykologisk trygghet, tydeliggjøring og innovasjon, ut fra den de er som menneske og det de møter i hverdagen i den konteksten de er i.

Det å ha "ferske øyne", noen som ser på leder, ledergruppen og virksomhetens utviklingspotensialer utenfra, er helt nødvendig for å lykkes videre og inn i fremtiden. Vi trenger avstand for klarhet. 

Når jeg jobber med ledertrening og ledelsesutvikling, så kartlegger jeg det som trengs og gir flere perspektiver, trygghet, økt bevissthet, struktur, helhet og sammenhenger ut fra formål og ønskede resultater. I dette vil leder utvikle seg som person, øke sin indre trygghet og ro, utvikle sitt lederskap, utvikle sine medarbeidere, sitt miljø/kultur og oppnå mer balanse i seg selv og i livet sitt.

Ledelse handler om å være sannferdig med den man er. Det handler om å skape og lære, tørre og gjennomføre.

Når jeg jobber med ledelsesutvikling, medarbeiderutvikling og organisasjonsutvikling, ser jeg etter helheten i mennesket i sitt liv og helheten i gruppen, der de er, i sin kontekst i hverdagen.

Jeg jobber ut fra min indre kjerne, ekte og autentisk. Fordi ledertrening også handler om å bli mer sannferdig og autentisk. Tørre å lede ut fra seg selv, være tro mot seg selv og utfolde mer av den man er.

Ledelse handler om å gå foran og være en rollemodell og en inspirasjonskilde, som er i balanse med hele seg. Og den balansen trenger å være på alle arenaer i livet. Det er en gjensidig påvirkning mellom arenaene. Vi er alle ett menneske og vi blir til i relasjon.

Jeg setter arenaene sammen slik at leder ser sammenhengene og blir mer bevisst sine egne valg, påvirkning, ansvar og konsekvenser.

Verktøyene jeg bruker, er en blanding av veiledning, coaching, mentoring, undervisning og terapi, alt etter hva som trengs til enhver tid.

Det som motiverer meg er å se andre utvikle og utfolde seg, se at de henter sin indre styrke, ser større helheter og kjenner på glede over livet og i sin rolle som leder. Og ikke minst se endringer som skaper gode resultater for bedriften.