Hva jeg kan hjelpe deg med: 

Jeg jobber med ledelsesutvikling, organisasjonsutvikling og medarbeiderutvikling.

Jeg er den som rydder opp og viser vei.

Dersom du som toppleder har utfordringer med en eller flere mellomledere/førstelinjeledere/ledergrupper/ansattgrupper, kan jeg hjelpe deg. 

Det kan være mangel på helhetsforståelse i jobben, en manglende rolleforståelse, en manglende psykologisk trygghet, drama, ubehageligheter, vanskeligheter med å prioritere riktige/viktige oppgaver, struktur eller at leveranser tar lang tid.


Resultat:

Jeg bidrar til å løse problemer og utløse endringer i bedrifter. Jeg går direkte til der problemene har sitt opphav og bidrar til å løse problemene der. 


Jeg gjør jobben raskt, og leder/ledergruppen får økt fart, dynamikk og gjennomføringskraft som resultat.


Jeg stikker fingeren i jorda og ser utviklingspotensialer, sammenhenger og helheter. Jeg jobber med lederne der de er og i den konteksten de er i. 


Jeg jobber med ledertrening og medarbeiderutvikling gjennom hele linjen i bedrifter og med enkelt ledere.


Ta kontakt for mer informasjon: Epost: post@miriamrasch.noJeg er utdannet innen økonomi, ledelse, psykologi og gestaltterapi. I tillegg har jeg 20-års ledererfaring og drevet egen praksis med veiledning, coaching og gestaltterapi siden 2005.


Verktøyene jeg bruker er både erfaringsbasert og forskningsbasert.


Onlinekurs:

Gratis online minikurs - 3 grunnleggende strategier som leder. 

Informasjon finner du i fanen "Kurs" eller via linken her:

https://miriamrasch.simplero.com/page/123580 


Online minikurs om forebygging og dokumentasjon av personalsaker. 

Informasjon om  kurset og bonusene finner du i fanen "Kurs" eller link her:

https://miriamrasch.simplero.com/page/172337
Ledelsesutvikling, organisasjonsutvikling og medarbeiderutvikling:

Generelt:

Når jeg jobber med ledere, ledergrupper og ansattgrupper, så jobber jeg med endring, forbedring, mål, perspektiver, verdier,  selvinnsikt, psykologisk trygghet, tydeliggjøring og innovasjon, ut fra den de er som menneske og det de møter i hverdagen i den konteksten de er i.

Det å ha noen som ser på leder, ledergruppen og virksomhetens utviklingspotensialer utenfra, er helt nødvendig for å lykkes videre og inn i fremtiden.

Du kan ikke endre en kultur med den samme kulturen som ødelegger den. 

Når jeg jobber med ledertrening og ledelsesutvikling gir jeg flere perspektiver, modning, trygghet, en økt bevissthet, struktur, helhet og sammenhenger ut fra formål og ønskede resultater. I dette vil leder utvikle seg som person, utvikle sitt lederskap, utvikle sine medarbeidere, sitt miljø/kultur og oppnå mer balanse i seg selv og i livet sitt.

Ledelse handler om å være sannferdig med den man er. Det handler om å skape og lære, tørre og gjennomføre.

Når jeg jobber med ledelsesutvikling, medarbeiderutvikling og organisasjonsutvikling, ser jeg etter helheten i mennesket og helheten i gruppen, der de er, i sin kontekst i hverdagen.

Jeg jobber ut fra min indre kjerne, ekte og autentisk. Fordi ledertrening handler om å bli sannferdig og autentisk. Tørre å lede ut fra seg selv og være tro mot seg selv.

Det handler om å jobbe med begrensninger, mønstre og tankesett, skrelle seg ned til egen kjerne og bli trygg på den og stå i den med autoritet og trygghet.

Ledelse handler om å gå foran og være en rollemodell og en inspirasjonskilde, som er i balanse med hele seg. Og den balansen trenger å være på alle arenaer i livet. Det er en gjensidig påvirkning mellom arenaene. 

Jeg setter arenaene sammen slik at leder ser sammenhengene og blir mer bevisst sine egne valg, ansvar og konsekvenser.

Verktøyene jeg som ledermentor bruker, er en blanding av veiledning, coaching, mentoring og terapi, alt etter hva som trengs til enhver tid.

Det som motiverer meg er å se andre utvikle seg, se at de henter sin indre styrke og at de ser større helheter og kjenner på glede over livet og sin rolle som leder. Og ikke minst se endringer som skaper gode resultater for bedriften.


Bildet er tatt av fotograf BT Stokke AS

Nyheter