Hva jeg kan hjelpe deg med: 

Jeg jobber med utvikling av ledere, med det formål å gjøre hverdagen med lederansvar tryggere. 

Jeg bistår også ledere med utvikling og støtte av ansatte som trenger det. 

Min erfaring er at trygge ledere skaper den tilliten et team trenger for å produsere gode resultater for selskapet som igjen blir en positiv opplevelse for sluttbruker/kunden. 

Jeg gjør det jeg gjør, for å gjøre livet til de jeg veileder tryggere, enklere og mer meningsfylt. Jeg bidrar til at flere finner sin kraft og tør å være mer av den man er. Livet er aldri feil, men det blir som du gjør det. 

Jeg har 20-års erfaring som leder og er utdannet innen økonomi, ledelse og psykologi. 

Verktøyene jeg bruker er både erfaringsbasert og forskningsbasert.

Ta kontakt for mer informasjon: Epost: post@miriamrasch.noLedelsesutvikling, organisasjonsutvikling og medarbeiderutvikling:

Generelt:

For at ledelsesutvikling, organisasjonsutvikling og medarbeiderutvikling skal virke, må den foregå nærmest mulig hverdagen og mest mulig konkret i den enkeltes/gruppens kontekst. 

Når jeg jobber med å utvikle ledere, ledergrupper og ansattgrupper, så jobber jeg praktisk orientert i og med den enkeltes kontekst. 

Vi jobber med endring, forbedring, utfoldelse, mål, perspektiver, verdier,  selvinnsikt, psykologisk trygghet, tydeliggjøring og innovasjon, ut fra den de er som menneske og det de møter i hverdagen i den konteksten de er i.

Det å ha noen som ser på leder, ledergruppen og virksomhetens utviklingspotensialer utenfra, er helt nødvendig for å lykkes videre og inn i fremtiden.

Du kan ikke endre en kultur med den samme kulturen som ødelegger den. 

Når jeg jobber med ledertrening og ledelsesutvikling gir jeg flere perspektiver, modning, trygghet, en økt bevissthet, struktur, helhet og sammenhenger ut fra formål og ønskede resultater. I dette vil leder utvikle seg som person, utvikle sitt lederskap, utvikle sine medarbeidere, sitt miljø/kultur og oppnå mer balanse i seg selv og i livet sitt.

Ledelse handler om å være sannferdig med den man er. Det handler om å skape og lære, tørre og gjennomføre.

Når jeg jobber med ledelsesutvikling, medarbeiderutvikling og organisasjonsutvikling, ser jeg etter helheten i mennesket og helheten i gruppen, der de er, i sin kontekst i hverdagen.

Jeg jobber ut fra min indre kjerne, ekte og autentisk. Fordi ledertrening også handler om å bli mer sannferdig og autentisk. Tørre å lede ut fra seg selv, være tro mot seg selv og utfolde mer av den man er.

Ledelse handler om å gå foran og være en rollemodell og en inspirasjonskilde, som er i balanse med hele seg. Og den balansen trenger å være på alle arenaer i livet. Det er en gjensidig påvirkning mellom arenaene. Vi er alle ett menneske.

Jeg setter arenaene sammen slik at leder ser sammenhengene og blir mer bevisst sine egne valg, ansvar og konsekvenser.

Verktøyene jeg som ledermentor bruker, er en blanding av veiledning, coaching, mentoring og terapi, alt etter hva som trengs til enhver tid.

Det som motiverer meg er å se andre utvikle seg, se at de henter sin indre styrke og at de ser større helheter og kjenner på glede over livet og sin rolle som leder. Og ikke minst se endringer som skaper gode resultater for bedriften.


Bildet er tatt av fotograf BT Stokke AS

Nyheter