Hva Miriam kan hjelpe deg med:

Når Miriam jobber med ledere, ledergrupper og ansattgrupper, så jobber hun med endring, forbedring, tydeliggjøring og innovasjon. 

Miriam bidrar med å løse problemer og utløse endringer i bedrifter. Hun går direkte til der problemene har sitt opphav og bidrar til å løse problemene der.

Det å ha noen som ser på leder, ledergruppen og virksomhetens utviklingspotensialer er helt nødvendig for å lykkes videre og inn i fremtiden.

Når Miriam jobber med lederutvikling gir hun flere perspektiver, modning, en høyere bevissthet, struktur, helhet og sammenhenger ut fra formål og ønskede resultater. I dette vil leder utvikle seg som person og oppnå mer balanse i seg selv og i livet sitt.  

Leder må ha det godt privat for å ha det godt på jobb og leder må være sulten på kunnskap og utvikle seg godt for å utvikle andre godt.

Lederutvikling handler om å være sannferdig. Det handler om å skape og lære, tørre og gjennomføre.

Når Miriam jobber med å utvikle ledere,ledergrupper og ansattgrupper, ser hun etter helheten i mennesket og helheten i gruppen. 

Hun jobber ut fra sin indre kjerne, ekte og autentisk. Fordi lederutvikling handler om å bli sannferdig og autentisk. Tørre å lede ut fra seg selv og være tro mot seg selv.

Det handler om å jobbe med begrensninger, mønstre og tankesett, skrelle seg ned til egen kjerne og bli trygg på den og stå i den med autoritet.

Ledelse handler om å gå foran og være en rollemodell som er i balanse med hele seg. Og den balansen trenger å være på alle arenaer i livet. Det er en gjensidig påvirkning mellom arenaene. 

Miriam setter arenaene sammen slik at leder ser påvirkningene og blir mer bevisst sine egne valg, ansvar og konsekvensene som har eller vil kunne utfolde seg.

Det hun gir som ledermentor er en blanding av veiledning, coaching, mentoring og terapi, alt etter hva som trengs til enhver tid.

Det som motiverer henne er å se andre utvikle seg og se endringer som skaper gode resultater.


Bildet er tatt av fotograf BT Stokke AS

Nyheter