Helhetlig lederutvikling

Leder må søke flest mulige perspektiver, både i seg selv og i andre. Jo flere perspektiver en ser, jo større helhet får man tilgang til. Jo større helhet, jo lettere blir det å jobbe med detaljene.

En leder trenger å søke kontinuerlig personlig utvikling for å romme mer for å evne å lede med en større helhet.

Leder må flytte sitt fokus fra andres forventninger og definisjoner om hva som er innafor og gjøre det som blir rett ut fra eget hjerte og egen kjerne. Bli bevisst hvilke verdier man har som menneske til enhver tid og i hvilken grad man lever etter de.

Det er her helhetlig lederutvikling kommer inn og det vil forme fremtidens ledelse, slik at leder kan videreutvikle sine ansatte og virksomheten på en helhetlig og sannferdig måte. Fremtidige ledere er autentiske med integritet, de følger hjertet og de følger opp alt de lover og alt som skurrer. Det er mye en god leder skal gjøre, men ut fra å utvikle seg selv i et helhetlig perspektiv, gir det et godt fundament for alle lederoppgaver.

Verden trenger genuine ledere. Fremtidens ledere er sannferdige og åpne for å jobbe med de dype mellommenneskelige sidene i seg selv og i andre. 

Resultatene av å jobbe helhetlig i mennesket og i de mellommenneskelige prosessene er at leder eier og rommer sin lederrolle, ser flere muligheter og løsninger, får et større register i personaloppfølging med mindre turnover og sykefravær, bedre arbeidsmiljø, fornøyde ansatte, god kulturoppbygging og virksomheten får bedre resultater. 

Finn mer av det som gjør deg unik

Lederen setter tonen for sine ansatte og for videre utvikling i bedriften.

For å skape resultater må leder vite retning, gi klarhet og trygghet - gjennom å vite hvem man selv er og ha mot til å legge eget skall til side og lede etter hjertet. Lede ærlig og autentisk!

Ta et skritt tilbake og tenk gjennom hva du har i livet ditt, i jobb og privat. Hvordan ivaretas ditt verdigrunnlag inn i det du gjør. 

Som leder er du bedriftens viktigste ressurs for å øke verdiskapningen. Dine ansatte er dine verktøy og du er dine ansattes rollemodell.

Miriam hjelper deg i reisen som leder gjennom en bevisst utviklingsprosess. 

Personlig vekst

Det som utvikler deg som leder er hvordan du utvikler deg selv som menneske. 

Personlig vekst er både på det forretningsmessige og på det personlige plan, slik at du oppnår bedre resultater som leder og får en bedre balanse i ditt private liv. 

Du blir utfordret til å gå i dybden for å utvikle de områder der du kan oppnå personlig vekst. 

Gjennom det vil du få et bedre personlig liv, og du vil utvikle bedre forretningsmessige resultater.

Miriam hjelper deg i reisen med personlig vekst som gjør deg til en bedre leder.