TJENESTER

Samtaler

Enkeltsamtaler à 1 time ekskl mva.

Online via Zoom eller fysisk tilstede.

1545 NOK

Rådgivning i foredragsform rettet mot grupper av ledere på alle nivå og HR personell: 

Kommunikasjon og konflikthåndtering - 2 timers varighet. (pris ekskl. mva.)

10000 NOK

Minikurs online: 

Forebygging og dokumentasjon av personalsaker (pris ekskl. mva.)

Link til kurset: https://miriamrasch.simplero.com/page/172337

2300 NOK

Gratis minikurs online:

3 viktige strategier som leder

Link til kurset: https://miriamrasch.simplero.com/page/123580

0 NOK

Fastprisavtale - skreddersydd

Etter avtale NOK

Workshop: Sett dine mål for de neste 2 årene - 3 timer i gruppe. 

Sett dine personlige mål for de neste 2 årene. Pris ekskl. mva per person.

Lær en metode for å bli mer bevisst hva du har og hvor du vil. Sett fart på drømmer og mål.

2 000 NOK

Workshop utviklingssamtaler/medarbeidersamtaler - 3 timer i gruppe 

Lær MR-metoden for å få frem både bevisste og ubevisste egenskaper og prosesser. Pris ekskl. mva. per person.

2 000 NOK

Veiledning av ledergruppe eller ansatt gruppe per gang. 

Gruppeveiledning i 3 timer. 

Pris er ekskl. mva. og inkluderer for- og etterarbeid, briefing og debriefing med oppdragsgiver/leder.

7 500 NOK

Mastermind for ledere

Online og fysisk mastermind gruppe for ledere.

  NOK

Eventyrlig lederutvikling  (under arbeid)

Tur med overnatting i naturen med stillhet, meditasjoner, samtaler og øvelser i tilstedeværelse.

 NOK