Forebygging og dokumentasjon av personalsaker.

04.09.2020

Dette er et minikurs som kommer snart! 

Kurset gir deg en oppskrift på hvordan du kan forebygge personalsaker og hvordan starte en personalsak og hvordan du kan gjøre det på en god måte underveis i prosessen. 

Minikurset viser deg hvordan du kan dokumentere saken på en slik måte at du til slutt kan sette i verk de tiltakene som trengs.

Dette er hvordan du bygger opp dokumentasjon slik at de tillitsvalgte står på din side og hvordan saken vil stå solid i en evt. arbeidsrettssak.

Dette er hvordan du kan gjøre det, slik at du som leder beholder din autoritet og integritet.