INFORMASJON OM KURS

Dette handler om struktur og psykologi. Hva du gjør med dette i starten i en lederstilling gir fundamentet for din ledelse senere. Kurset er under arbeid, lanseres vinteren 2019/2020.