Hvor 

Miriam reiser rundt til bedrifter i hele landet og tar samtaler med ledere enkeltvis eller ledergrupper og ansattgrupper. Hun kombinerer fysiske samtaler og onlinesamtaler over Zoom. 

Zoom er et sikkert system for å ta samtaler, der den enkelte får en unik link med et unikt passord. 

Lederutviklingen foregår ofte i flere lederledd med forankring i toppledelsen, der hun arbeider med lederne nedover i linjen, enkeltvis eller i ledergrupper. 

Hun jobber også med ledere som selv tar kontakt for å utvikle seg selv som menneske og i rollen som leder. Det kan være alt fra egne mønstre, begrensninger og utfordringer i privatlivet og/eller i arbeidslivet, til konkrete problemstillinger og utfordrende relasjoner eller settinger i lederrollen. 

Fysiske samtaler tas ute hos bedriften, på Bygdøy i Oslo kommune eller på Hønefoss i Ringerike kommune.